PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA w Zielonej Górze

FILIA  W  ŻAGANIU

   68-100  Żagań     ul. Szprotawska 4

tel. 68 477 73 77       e-mail:  zagan@pbw.zgora.pl

RYSUNEK  W  TERAPII  DZIECI  I  MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

 

 1. DZIAMSKA, Dorota: Edukacja przez ruch: fale, spirale, jodełki, zygzaki / Dorota Dziamska . – Warszawa: WSiP, 2005.

 2. DZIAMSKA, Dorota: Edukacja przez ruch: kropki, kreski, owale, wiązki / Dorota Dziamska . – Warszawa : WSiP, 2005.

 3. FLORKIEWICZ, Violetta : Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / Violetta Forkiewicz, red. – Łódź: WSH-E, 2005.

 4. HORNOWSKI, Bolesław: Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej / Bolesław Hornowski. – Wyd.2 popr. i uzup. – Wrocław: Ossolineum, 1982.

 5. KAROLAK, Wiesław: Rysunek w arteterapii / Wiesław Karolak . – Łódź: WSH-E, 2005.

 6. KONOPCZYŃSKI Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka / Marek Konopczyński. – Warszawa: PWN, 2008, s. 262-267.

 7. KRATOCHVIL, Stanislav : Podstawy psychoterapii / Stanislav Kratochvil. – Poznań : Zysk i S-ka, 2003.

 8. MARTIN, Laura C.: Zabawy plastyczne: odkrywamy dary natury / Laura C. Martin . – Warszawa: Klub Dla Ciebie, 2004.

 9. OSTER, Gerald D: Rysunek w psychoterapii / Gerald Oster, Patricka Gould. – Gdańsk:GWP,2002.

 10. POPEK Stanisław: Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży / Stanisław Popek.  – Warszawa: WSiP, l978.

 11. SIKORSKI Wiesław : Rysowanie, rysunek dziecka // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : tom V : R-St / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 2006, s. 545-566.

 12. WALLON, Philippe: Rysunek Dziecka / Philippe Wallon, Anne Cambier, Dominique Engelhart – Warszawa: WSiP, 1993.

 13. WĘGLIŃSKA, Maria: Jak pracować z obrazkiem / Maria Węglińska. – Kraków : „Impuls”, 2000.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM :

 1. GLINKA, Magdalena A. Dominika i Andrzej: analiza sytuacji rodzinnej za pomocą rysunku dziecka / Magdalena Glinka A.  // Zycie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 39-44.

 2. GUŚPIEL Maria. Dlaczego edukacja przez sztukę / Maria Guśpiel, Jerzy Dyląg // Życie Szkoły. – 2004, nr 7, s. 11-16.

 3. KUŚPIT, Małgorzata. Rysunek dziecka-zabawa i terapia / Małgorzata Kuśpit // Remedium. – 2003, nr 9, s. 14-15.

 4. LUDYAN Karolina. Terapia przy użyciu kredek / Karolina Ludyan // Remedium. – 2002, nr 11, s. 25.

 5. ŁUKOMSKA Elżbieta. Rola ekspresji plastycznej w rewalidacji dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / Elżbieta Łukomska // Szkoła Specjalna.- 2004, nr 1, s. 42-46.

 6. MODRZEJEWSKA-ŚWIGULSKA Monika. Rysunek w diagnostyce problemów dziecka / Monika Modrzejewska-Świgulska // Remedium. – 2005, nr 9, s. 22-23.

 7. SIKORSKI Wiesław. Terapeutyczne walory twórczości plastycznej / Wiesław Sikorski // Problemy Opiekuńczo  Wychowawcze. – 1997, nr 5, s. 40-45.

 8. STANKO Maja. Aktywność plastyczna jako metoda remediacji poznawczej / Maja Stanko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 18-22.

 9. WIŚNIEWSKA Lidia. Terapia plastyką / Lidia Wiśniewska  / / Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2003, nr 7, s. 50 – 51.

 10. WŁODARCZYK Katarzyna. Terapia przez sztukę / Katarzyna Włodarczyk // Życie Szk. – 2003, nr 6, s. 357 – 359.

 11. ZOCHNIAK Ida. Resocjalizacja poprzez działalność artystyczną / Ida Zochniak  // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 2, s. 46-48.

 

 

Opracowała Barbara Stawarz

 

Żagań, 27. 11. 2008